Politică de confidențialitate

În timpul vizitei dumneavoastră pe acest site, FlightClaim poate colecta date personale despre dumneavoastră, fie direct (în cazul în care vi se cere să furnizați date), fie indirect. FlightClaim va utiliza însă aceste date cu caracter personal numai în scopul stabilit în prezenta Declarație de Confidențialitate și se angajează să păstreze confidențialitatea informațiilor personale colectate.

DATELE PERSONALE PE CARE LE PRELUCRĂM

 

Datele cu caracter personal pe care FlightClaim le prelucrează pot include:

A. Datele personale furnizate de dumneavoastră

Când folosiți serviciile FlightClaim, vă solicităm informații personale cum ar fi numele complet, adresa de reședință (stradă, număr, oraș, cod poștal, țară), adresa de email, numărul de telefon, numărul pașaportului sau CNP-ul din cartea de identitate, o copie după pașaport sau cartea de identitate. Totodată, vă solicităm informații despre zborul pe care l-ați avut și pentru care doriți să obțineți compensații cu ajutorul FlightClaim. Aceste informatii sunt: numele companiei aeriene, numărul zborului, codul de rezervare, aeroportul de plecare, data plecării, aeroportul de sosire, problema întâmpinată cu zborul (întârziere, conexiune pierdută, anulare sau redirecționare, îmbarcare refuzată, altă problemă), o scurtă descriere a ceea ce s-a întâmplat cu zborul, prețul zborului (în anumite situații). Dacă ați călătorit și cu alți pasageri, aveți opțiunea de a-i adăuga în solicitarea dumneavoastră de compensare, caz în care vom solicita și pentru ei aceleași informații.

Vă vom solicita de asemenea copii după rezervarea de zbor, după biletele de îmbarcare, precum și după orice alte documente relevante, în baza cărora putem obține o rambursare a cheltuielilor efectuate de dumneavoastră cu transportul, cazarea, mâncarea, precum și cu diverse articole de strictă necesitate (în conformitate cu Regulamentul European EC261/2004), cheltuieli cauzate de zborul întârziat sau anulat. Astfel, este posibil să vă solicităm copii după facturi și bonuri, care să ateste cheltuielile dumneavoastră menționate anterior.

Dacă ați avut mai multe zboruri conectate, va vom solicita informațiile de mai sus pentru fiecare dintre ele.

În cazul unui bagaj pierdut, vă vom solicita în plus numărul etichetei pentru bagaj, numărul de referință al bagajului pentru raportul privind neregulile de proprietate (PIR), precum și o scurtă descriere a ceea ce s-a întâmplat cu bagajul. În plus, vă putem solicita o fotografie cu bagajul întârziat sau pierdut.

Pentru a vă putea reprezenta în fața companiilor aeriene, FlightClaim va solicita semnătura dumneavoastră pe o împuternicire. Dacă solicitarea dumneavoastră de compensare ajunge în instanță, atunci FlightClaim va solicita semnătura dumneavoastră pe contractele de reprezentare în instanță.

În cazul în care solicitarea dumneavoastră de despăgubire este soluționată cu succes, FlightClaim vă va solicita datele bancare în vederea transferului compensației în contul dumneavoastră: IBAN, cod SWIFT/BIC, nume bancă, adresă bancă.

Aceste informații pot ajunge la FlightClaim fie prin intermediul formularului nostru online, sau pe email, pe Whatsapp, Facebook, poștă sau prin telefon.

Când ne scrieți folosind formularul de pe site-ul nostru, vă cerem sa ne furnizați datele dvs. de contact: numele complet și adresa de email.

 

B. Datele cu caracter personal pe care le colectam automat 

Cand vizitați website-ul www.ro.flightclaimeu.com, colectam automat anumite informatii, care includ, dar nu se limiteaza la adresa dvs. IP, informații cookie, data și ora la care ați accesat serviciile noastre, hardware-ul, software-ul sau browser-ul pe care le folosiți și informațiile despre sistemul de operare al computerului dvs., cum ar fi setările privind limba și locația de unde accesați serviciile noastre.

 

C. Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre alte persoane

Cand apelați la serviciile FlightClaim, puteți face o călătorie cu alte persoane, ale căror detalii ni le furnizați ca parte a procesului de trimitere a unei cereri de compensare. În aceste condiții, este responsabilitatea dvs. să vă asigurați căpersoana ale cărei date cu caracter personal le-ați furnizat este informată despre acest lucru și a înțeles și a acceptat modul în care folosim informațiile respective, conform descrierii din Politica de confidențialitate.

 

COLECTAREA SI UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CATRE FLIGHTCLAIM

 

A. Furnizarea serviciilor noastre

În primul rând, folosim datele dvs. cu caracter personal pentru furnizarea serviciilor FlightClaim.

 

B. Comunicarea cu dumneavoastră

Utilizam datele dvs. cu caracter personal pentru a vă contacta în legătură cu cererea dvs. de compensare. Vom păstra legătura cu dumneavoastră în principal pe email, dar și la telefon, pe Whatsapp, prin intermediul poștei sau prin mesaje text.

Motivele pentru care vă putem contacta includ:

 1. gestionarea cererilor de compensare pe care le-ați achizitionat;
 2. răspunsul la sau gestionarea oricăror cereri și întrebări din partea dvs;
 3. trimiterea, către dvs. a unui chestionar sau invitația de a ne oferi o recenzie a experientei avute cu noi.

 

C. Serviciul de relații cu clienții

Când ne contactați (prin telefon, email, Facebook, Whatsapp) pentru a ne solicita informații adiționale despre stadiul cererii dumneavoastră de compensare, vă vom solicita numele complet precum și detalii despre zbor (număr zbor, data operării zborului, de unde până unde ați zburat). Aceste informații ne sunt necesare pentru identificarea cererii dumneavoastră de compensare.

 

D. Activități de marketing

Utilizam datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră pentru activitati de marketing, care pot include:

 1. utilizarea adresei dvs. de email, pentru a vă trimite buletinul informativ (Newsletter) cu privire la produsele și serviciile noastre. Vă puteți dezabona de la comunicarile de marketing prin email, în orice moment, daca ne scrieți un email la adresa officeRO@flightclaimeu.com, cu mesajul Unsubscribe + adresa dvs. de email cu care v-ați abonat.
 2. ocazional este posibil să vă cerem să participați la cercetări de marketing. În asemenea situații veți primi toate informațiile necesare pentru a înțelege care sunt datele cu caracter personal colectate și cum sunt aceste utilizate în continuare.

 

E. Scopuri juridice

Este posibil să utilizăm datele dvs. pentru a ne respecta obligațiile legale. De asemenea, este posibil sa vă utilizăm datele, dacă este necesar, cu scopul de a respecta ordinele instanțelor de judecată și de a ne urmări și a ne apăra drepturile legale.

 

TEMEIURILE LEGALE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR TALE PERSONALE

Executarea contractelor cu clienții noștri

Pe baza contractului sau a termenilor si conditiilor acceptate de dvs, în calitate de client al FlightClaim, vom prelucra datele cu caracter personal pe care ni le-ați pus la dispoziție, precum și orice alte date necesare pentru furnizareaserviciilor noastre, conform prevederilor contractuale. Executarea contractului incheiat cu dvs. este temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri: furnizarea serviciilor FlightClaim șicomunicarea cu dvs.

 

 Obligațiile legale

Este posibil să prelucrăm unele dintre datele dvs., în contextul furnizării serviciilor, pe baza obligațiilor legale (raportări, de exemplu) sau a obligațiilor impuse site-ului FlightClaim de legile aplicabile.

 

Destinatarii informațiilor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate pentru furnizarea serviciilor FlightClaim vor transferate unor furnizori terți FlightClaim, pentru ca serviciile de compensare să fie prestate.

Datele furnizate de dvs. în formularul de compensare sunt arhivate la parteneri din afara Uniunii Europene.

În plus, atunci când pentru soluționarea cererii dumneavoastră de compensare considerăm că este necesar să mergem în instanță, datele dumneavoastră personale vor ajunge la avocații parteneri. Înainte de a demara orice proceduri în instanță vom obține acordul dvs.

 

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal sunt securizate împotriva amenințărilor și ne asigurăm că acestea sunt protejate de o infrastructură IT și măsuri de securitate corespunzătoare. Am implementat măsuri interne, care ne permit să descoperim, să notificăm și să documentăm încălcările de securitate, în cel mai scurt timp posibil.

Dacă descoperim orice încălcare a datelor cu caracter personal, care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile dvs., vom informa Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Veți fi informați cu privire la încălcarea datelor dvs. cu caracter personal, dacă acest lucru duce la un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dvs.

 

DREPTURILE DVS. CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în condițiile prevăzute de lege:

 • Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dvs., pe care le deținem;
 • Dreptul la corectarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
 • Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dvs. cu caracter personal;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia;
 • Dreptul la ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, când prelucrarea nu mai este necesară sau când prelucrarea respectivă este contrară legii;
 • Dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să transmitem o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dvs. către o entitate indicata de dvs.
 • În cazul în care aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sau dacă doriți să ne trimiteți o cerere sau să vă exercitați oricare dintre drepturile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa officeRO@flightclaimeu.com.
 • Vom analiza fiecare cerere și vă vom informa cu privire la acțiunile întreprinse, în cel mai scurt timp posibil, în termen de maximum o lună de zile. În cazul în care vom avea nevoie de mai multe informații de la dvs. sau dacă întâmpinăm dificultăți în soluționarea cererii dvs, vă vom informa fără întârziere cu privire la faptul că avem nevoie de mai mult timp pentru a efectua o analiză corespunzătoare a cererii dvs.
 • În cazul in care veți considera că nu am reușit să soluționăm toate cererile sau dacă nu sunteți mulțumit de răspunsurile noastre, puteți depune o petiție la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Puteți, de asemenea, să apelați la instanțele de judecată.

 

DESPRE NOI

Operatorul responsabil cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform descrierii din prezenta Politică de confidențialitate, este FlightclaimEU SRL, o societate romaneasca, avand sediul social in Bucuresti, Calea Victoriei 155, bl. D1, Tronson 5, et. 6, sector 1, Romania, telefon +40 746 937 941.

AMENDAMENTE LA POLITICA DE PROTECTIE A DATELOR PERSONALE

În cazul în care hotărâm modificarea prezentei notificări, pentru a furniza o mai bună protecție a drepturilor și datelor dvs. cu caracter personal, vom publica noua versiune aici, iar aceasta va inlocui versiunea actuală.

Vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-o acordați cu privire la datele dvs. cu caracter personal și pentru că ați alocat o parte din timpul dvs. citirii notificării noastre cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Vă rugăm să nu ezitați sa ne contactezi daca ai intrebari legate de datele tale cu caracter personal si prelucrarea efectuata de noi a acestor date.

Prezenta Politica de confidentialitate se aplica din data de 19.11.2020.